Your move
to perfection

ROBA Split Belt

Technologia ROBA Split belt jest zaprojektowana do szlifowania powierzchni płaskich i profilowa- nych idealnie nadaje się do szlifowania między- warstwowego.
S ystem szlifowania taśmami szczotkującymi z jedną taśmą poprzeczną zapewnia optymalną obróbkę w procesach:

  • szlifowania międzywarstwowego
  • szlifowania właściwego drewna
  • szlifowania zgrubnego MDF

W tych zadaniach, dzięki innowacyjnej technologii szlifowania, ROBA Split Belt oferuje optymalne warunki do uzyskania najwyższej jakości powierzchni.

ROBA Split Belt

Technologia szlifowania

Szlifowanie międzywarstwowe jest bardzo wyma- gającym zadaniem w ramach procesu produkcji komponentów mebli. Na jego ostateczny rezultat wpływa wiele różnych czynników, a tylko udane połączenie właściwego urządzenia, narzędzia szli- fierskiego i indywidualnie dobranych parametrów szlifowania pozwala osiągnąć wymagany efekt.

W technologii ROBA Split Belt firma MB Maschinenbau zawarła swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie szlifowania międzywarstwowego, tworząc maszynę, która spełnia najwyższe wymagania.

W oparciu o filozofię ROBA Tech, zgodnie z którą tylko duża powierzchnia robocza narzędzia gwa- rantuje odpowiedni rezultat szlifowania, firma MB Maschinenbau stworzyła system dwóch taśm szczotkujących pracujących w przeciwnych kie- runkach pod nazwą „Split Belt”. Taki układ łączy w sobie zalety dużej powierzchni styku narzędzia z materiałem oraz obróbki jednocześnie w kie- runku zgodnym i przeciwnym do kierunku posuwu przedmiotu. Jeszcze lepsze rezultaty pozwala osiągnąć dodatkowa opcja oscylacji pracy w zakresie do 30°.

W połączeniu z idealnymi do szlifowania między- warstwowego szczotkami szlifującymi MB Super Flex, narzędzie Split Belt na wylocie z maszyny odpowiada za końcowe szlifowanie w kierunku podłużnym.

Ponieważ większość obrabianych elementów wymaga zeszlifowania poprzecznie do kierunku posuwu, a także zeszlifowania prawej i lewej kra- wędzi, na wylocie maszyny zainstalowano dwie taśmy szczotkujące w układzie poprzecznym.

Pierwsza z nich obraca się z prawej do lewej strony, a druga z lewej do prawej, obie mają sze- rokość roboczą 200 mm. Daje to pewność zeszli- fowania również wszystkich poprzecznych bruzd i podłużnych krawędzi. Kombinacja taśm pracują- cych w kierunku poprzecznym i podłużnym
umożliwia zatem obróbkę wszystkich stref mate- riału bez ryzyka nadmiernego uszkadzania powierzchni.

Na życzenie maszyna może być wyposażona w agregat oczyszczający na wylocie.

Zalety technologii ROBA Split Belt

  1. Duża powierzchnia szlifowania pozwala na zmniejszenie prędkości ruchu przy większej efektywności obróbki.
  2. optymalne rozwiązanie do szlifowania mię- dzywarstwowego
  3. Dwie głowice szlifujące Split Belt i dwa agre- gaty w układzie poprzecznym zapewniają równomierne szlifowanie w czterech kierunkach.
  4. Dowolne programowanie parametrów szlifo- wania pozwala uzyskać optymalny rezultat obróbki.
  5. Dopracowany przenośnik próżniowy gwa- rantuje możliwość obróbki również mniej- szych elementów, takich jak szuflady.
  6. Szlifowanie wzdłużne zapobiega powstawa- niu nierówności powierzchni i pozwala zeszli- fować nawet głębokie bruzdy.
  7. Duży wybór narzędzi szlifierskich w ramach systemu MB Flex.

Masz pytania dotyczące naszych produktów bądź też chciałbyś otrzymać szczegółową konsultacje lub oferte?

W takim razie skontaktuj sie z nami lub wyślij pytanie korzystając z poniższego formularza.

+49 5221 / 9 94 13 - 0
Request Information Click to toggle
captcha