ROBA Split Belt


Technologia ROBA Split belt jest zaprojektowana do szlifowania powierzchni płaskich i profilowa- nych idealnie nadaje się do szlifowania między- warstwowego.
S ystem szlifowania taśmami szczotkującymi z jedną taśmą poprzeczną zapewnia optymalną obróbkę w procesach:

 • szlifowania międzywarstwowego
 • szlifowania właściwego drewna
 • szlifowania zgrubnego MDF

W tych zadaniach, dzięki innowacyjnej technologii szlifowania, ROBA Split Belt oferuje optymalne warunki do uzyskania najwyższej jakości powierzchni.

Technologia szlifowania

Szlifowanie międzywarstwowe jest bardzo wyma- gającym zadaniem w ramach procesu produkcji komponentów mebli. Na jego ostateczny rezultat wpływa wiele różnych czynników, a tylko udane połączenie właściwego urządzenia, narzędzia szli- fierskiego i indywidualnie dobranych parametrów szlifowania pozwala osiągnąć wymagany efekt.

W technologii ROBA Split Belt firma MB Maschinenbau zawarła swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie szlifowania międzywarstwowego, tworząc maszynę, która spełnia najwyższe wymagania.

W oparciu o filozofię ROBA Tech, zgodnie z którą tylko duża powierzchnia robocza narzędzia gwa- rantuje odpowiedni rezultat szlifowania, firma MB Maschinenbau stworzyła system dwóch taśm szczotkujących pracujących w przeciwnych kie- runkach pod nazwą „Split Belt”. Taki układ łączy w sobie zalety dużej powierzchni styku narzędzia z materiałem oraz obróbki jednocześnie w kie- runku zgodnym i przeciwnym do kierunku posuwu przedmiotu. Jeszcze lepsze rezultaty pozwala osiągnąć dodatkowa opcja oscylacji pracy w zakresie do 30°.

W połączeniu z idealnymi do szlifowania między- warstwowego szczotkami szlifującymi MB Super Flex, narzędzie Split Belt na wylocie z maszyny odpowiada za końcowe szlifowanie w kierunku podłużnym.

Ponieważ większość obrabianych elementów wymaga zeszlifowania poprzecznie do kierunku posuwu, a także zeszlifowania prawej i lewej kra- wędzi, na wylocie maszyny zainstalowano dwie taśmy szczotkujące w układzie poprzecznym.

Pierwsza z nich obraca się z prawej do lewej strony, a druga z lewej do prawej, obie mają sze- rokość roboczą 200 mm. Daje to pewność zeszli- fowania również wszystkich poprzecznych bruzd i podłużnych krawędzi. Kombinacja taśm pracują- cych w kierunku poprzecznym i podłużnym
umożliwia zatem obróbkę wszystkich stref mate- riału bez ryzyka nadmiernego uszkadzania powierzchni.

Na życzenie maszyna może być wyposażona w agregat oczyszczający na wylocie.

Zalety technologii ROBA Split Belt

 1. Duża powierzchnia szlifowania pozwala na zmniejszenie prędkości ruchu przy większej efektywności obróbki.
 2. optymalne rozwiązanie do szlifowania mię- dzywarstwowego
 3. Dwie głowice szlifujące Split Belt i dwa agre- gaty w układzie poprzecznym zapewniają równomierne szlifowanie w czterech kierunkach.
 4. Dowolne programowanie parametrów szlifo- wania pozwala uzyskać optymalny rezultat obróbki.
 5. Dopracowany przenośnik próżniowy gwa- rantuje możliwość obróbki również mniej- szych elementów, takich jak szuflady.
 6. Szlifowanie wzdłużne zapobiega powstawa- niu nierówności powierzchni i pozwala zeszli- fować nawet głębokie bruzdy.
 7. Duży wybór narzędzi szlifierskich w ramach systemu MB Flex.

Masz pytania dotyczące naszych produktów bądź też chciałbyś otrzymać szczegółową konsultacje lub oferte?

W takim razie skontaktuj sie z nami lub wyślij pytanie korzystając z poniższego formularza.

+49 5221 / 9 94 13 - 0

  captcha
  By submitting the contact form, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found at Data protection notice.

  Katalog produktów

  do obróbki drewna

  otwarty (PDF)

  Odwiedź nasz

  kanał YouTube!

  Na kanał youtube
  © 2022 MB Maschinenbau GmbH · All rights reserved