ROBA Big


Nowo opracowana szlifierka szczotkowa ROBA Big dzięki zastosowaniu walców o średnicy 630 mm idealnie nadaje się do wykonywania następujących procesów:

 • szlifowania międzywarstwowego
 • szlifowania właściwego drewna
 • szlifowania zgrubnego MDF
ROBA Big

Technologia szlifowania

Najważniejsza cecha technologii szlifowania ROBA Big polega na wyeliminowaniu wady, jaką obar- czone są wszystkie znane systemy oparte na pracy szczotek obrotowych: walce szlifujące takich maszyn mają zwykle średnicę zaledwie ok. 310 mm. Z uwagi na to strefa styku walca z mate- riałem wąski pas o szerokości jedynie ok. 30 mm, gdyż proces szlifowania odbywa się tylko w strefie wierzchołka walca. Aby zrekompensować tę wadę, takie systemy wymagają obróbki przy dużych obrotach. Wysokie obroty prowadzą z kolei do twardnienia szczotek, co przyczynia się do ich bardziej agresywnego oddziaływania na obra- biany element. Rezultatem są uszkodzone krawę- dzie i zbyt mocne zeszlifowania powierzchni.

innowacyjna szlifierka ROBA Big jest wyposażona w nowo opracowane walce szczotkujące o śred- nicy ok. 630 mm, dzięki czemu udało się uzyskać większą powierzchnię styku narzędzia z obrabia- nym materiałem przy długości materiału szlifier- skiego ponad 500 m. Czyni to naszą szlifierkę wyjątkowym urządzeniem na rynku. W ten spo- sób możliwe stało się uzyskanie dużej prędkości obróbki przy niskich obrotach, a zatem znaczne zwiększenie efektywności szlifowania. Zwiększona powierzchnia styku narzędzia z materiałem oraz łagodny podejście szczotek do obrabianej powierzchni gwarantuje najlepsze rezultaty. Mała prędkość, z jaką segmenty szlifujące przesuwają się po powierzchni wyrobu sprawia, że nie zosta- nie pominięta żadna bruzda czy zagłębienie. Taki system szlifujący umożliwia dotarcie do wszyst- kich zakamarków obrabianego materiału i ich efektywne zeszlifowanie. Wielość dostępnych opcji szlifowania, wybieranych za pośrednictwem systemu SPS, pozwala dopasować maszynę do indywidualnych wymagań użytkownika.

Zalety technologii ROBA BIG

 1. Duża ilość materiału szlifierskiego umożliwia intensywną obróbkę przy jednoczesnej dłu- giej żywotności narzędzia.
 2. Dzięki dużej średnicy walca szlifującego moż- liwa jest wydajna obróbka całej powierzchni elementu, z obrotami w jednakowym i prze- ciwnym kierunku.
 3. Strefa styku narzędzia z obrabianym ele- mentem zwiększa się z dotychczasowych 30 mm do aż 300 mm.
 4. Kombinacja próżniowego przenośnika taśmowego i systemu rolek dociskowych zapewnia niezawodny transport nawet ele- mentów o skomplikowanych kształtach.
 5. Szlifowanie wzdłużne zapobiega powstawa- niu nierówności powierzchni i pozwala zeszli- fować nawet głębokie bruzdy.
 6. Długa żywotność narzędzi szlifierskich dzięki pracy z małą prędkością, co zapobiega szyb- kiemu zużywaniu się szczotek.
 7. Duży wybór narzędzi szlifierskich w ramach systemu MB Flex.

Masz pytania dotyczące naszych produktów bądź też chciałbyś otrzymać szczegółową konsultacje lub oferte?

W takim razie skontaktuj sie z nami lub wyślij pytanie korzystając z poniższego formularza.

+49 5221 / 9 94 13 - 0

  Are you human? Then click the the gear.
  By submitting the contact form, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found at Data protection notice.

  Katalog produktów

  do obróbki drewna

  otwarty (PDF)

  Odwiedź nasz

  kanał YouTube!

  Na kanał youtube
  © 2024 MB Maschinenbau GmbH · All rights reserved